Fornying av Aibels produksjonssystem

Det er høy aktivitet i Aibel for tiden og kontraktene strømmer inn.  SYSCO bidrar  i denne suksessen som en partner innen programvareutvikling.

Vi har kjernekompetanse innen flere av de forretningskritiske systemene Aibel benytter i både inn –  og utland. Denne kunnskapen kommer til god nytte i flere oppgraderingsprosjekter vi har sammen med dem.

I en stor organisasjon som Aibel er  Dataflyt et sentralt begrep.  Det benyttes mange ulike IT-systemer innen fagdisiplinene i Aibel og SYSCO har en viktig rolle med å bistå dem  i å få strømlinjeformet disse prosessene.

Noe av den teknologi som anvendes kan nevnes:

.NET, rammeverket AAF (Aibel Application Framework) som nå blir anvendt ved all egenutviklet programvare, en tilpasset variant av Scrum innen prosjektmetodikk. Utviklingen foregår stort sett i C# og PL/SQL. Etter hvert som Systemene blir oppgradert vil vi også delta i forvaltningen av disse.

Aibel AS is a leading supplier of services related to oil, gas and renewable energy. The company has around 5,000 employees in Norway and abroad, working on fields and facilities, both on and offshore. Aibel’s main ambitions are to create value for our customers and provide an interesting workplace where all our employees can develop their skills and enjoy their work.